Přehled nabízených činností

 

 • inženýring – zajištění stanovisek všech dotčených orgánů, správců technické infrastruktury a ostatních subjektů dotčených výstavbou, zajištění všech správních rozhodnutí v územním a stavebním řízení      

 • projektová příprava - organizace výběrových řízení projektanta, kontrola projektové dokumentace, zajištění oponentních posudků, zajištění všech potřebných průzkumů a posudků

 • rozpočtování, ekonomické rozbory, zabezpečení projektového financování, zpracování finančních plánů

 • organizace výběrových zhotovitelů stavby, cenové a smluvní jednání

 • vytváření harmonogramů

 • dozorování realizace stavby, organizace kontrolních dnů, kontrola čerpání nákladů a jednání o změnách stavby, zajištění výkonu koordinátora BOZP

 • projektové řízení staveb s koordinací více dodavatelů

 • kontrola plnění povinností stavebníka v průběhu realizace stavby, jednání s orgány státní správy, zajištění změny stavby před dokončením, zkušebního provozu a kolaudace

 • zabezpečení předání stavby do užívání, zahájení provozu vč. sjednání servisních smluv, vyřízení reklamací, apod.

 

 

Specifické služby

 

 • komplexní činnost při zajištění energetických úspor bytových objektů
 • kontrola bytových jednotek před převzetím
 • odborné posouzení staveb pro investory a realitní kanceláře
 • posouzení investičních příležitostí, zpracování studie proveditelnosti
 • stavební dozor a  stavbyvedoucí staveb prováděných svépomocí 
 • navrhování pasivních a nulových domů, jejich realizace a dozorování  ( osvědčení )