Profesní životopis


Jméno, titul:             Václav Kosinka, Ing.
Datum narození:      11. dubna 1966
Bydliště:                   Soudní 2867, 767 01 Kroměříž
Telefon:                     602 779 427
e-mail:                        kosinkav2004@seznam.cz 
Web:                          www.vkosinka.cz
 

Vzdělání:

 • ČVUT Praha – fakulta stavební, obor pozemní stavby, pětileté studium pro zvlášť nadané studenty, absolvoval 1989
 • SPŠ stavební v Náchodě, absolvoval 1984

Osvědčení:

 • autorizovaný inženýr ČKAIT, obor pozemní stavby, r.2000
 • Certifikovaný projektový senior manažer IPMA Level B, r.2012
 

Jazykové znalosti:

 •  komunikativní znalost ruského a anglického jazyka
 

Nabízím:

 • praktické zkušenosti s vedením malé společnosti, přípravou a řízením staveb a developerských projektů (25 let)
 • posouzení investičního záměru, inženýring, projektování, rozpočty, smlouvy, organizace s použitím zásad projektového řízení, zajištění dodavatelského systému, smluvní jednání, tvorba systému pro klientské jednání, personální řízení, příprava konstrukčního a materiálového konceptu, vedení přípravy a realizace staveb, technický dozor investora
 • spolehlivost, zodpovědnost, flexibilitu, podnikatelské myšlení, schopnost učit se novým věcem a osvojení nových technických, organizačních a metodických postupů
 • znalost práce na PC (MS Office, SAP, internet, stavební SW – RTS, ÚRS, Contec, MS Project, základní znalost Auto Cad)
 • řidičský průkaz skupiny B
 • kontakty na prověřené subdodavatele
 

 

2019 - 2022

 
 • technický dozor investora bytové domy 120 bytů, Zlín,
 • technický dozor investora rekonstrukce administrativně obchodního objektu OKO Zlín,
 • výstavba Vývojového a produkčního sídla společnosti CROSS,
 • výstavba výrobní haly LAPP,
 • rekonstrukce hal farem Rohatec a Slovácký statek,
 • výstavba chlazeného skladu Kmotr, celkový objem cca 1.100 mil.Kč
 • projektování rodinných domů a halových objektů, celkový finanční objem cca 70 mil.Kč

 

2014 - 2019

 • projektový manažer s řízením realizační přípravy i obchodních vztahů, řízením termínů, nákladů a dokumentace při výstavbě halových objektů pro společnost Kamax-Metal s.r.o.,
 • projektová dokumentace halových objektů, rodinných domů a objektů občanské výstavby,
 •  technický dozor investora průmyslových objektů s přípravou smluvních vztahů, koordinací dodávek, kontrolou a řízením plnění sjednaných termínů a nákladů, vedením jednání a dokumentace, jednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, atd., např. Fatra regranulace, Válcovací linka, Kmotr Kroměříž administrativně sociální dostavba a vestavba klimatizovaných komor, výrobní a skladová hala Lisovna plastů Velké Meziříčí, Líheň brojlerů Chropyně 2.etapa, halové objekty Farma Pánov 2017 a 2019,
 • ředitel stavby Kuraray Holešov, Agema Holešov, celkový objem cca 1.200 mil.Kč
 • projektování rodinných domů, halových objektů a objektů občanské vybavenosti, celkový finanční objem cca 20 mil.Kč
 

2013

 •  TDI akcí Líheň brojlerů Chropyně, objem cca 250 mil.Kč, Kmotr Masna Kroměříž, objem cca 90 mil.Kč,
 • projektování halových objektů
 • inženýrská činnost
 

2009 - 2012 jako OSVČ

 • převážně činnost project managera a koordinátora přípravy a realizace staveb pro společnost PROXIMA a.s., (realizace staveb celkového opatření pro zajištění energetických úspor veřejných objektů dle programu SFŽP,
 • rekonstrukce objektu sociální péče,
 • novostavba mateřské školky,
 • rekonstrukce Ústřední vojenské nemocnice,
 • dostavba obecního úřadu,
 • rekonstrukce administrativního objektu, apod., v objemu cca 210 mil. Kč)
 • příprava projektů fotovoltaických elektráren pro soukromého investora
 • dozorování výstavby rodinných domů a zateplování bytových domů
 • projektová dokumentace rodinných domů a zateplování bytových domů
 • samostatný inženýring pro akci komplexní revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary, demolice stávajících objektů, územní řízení, stavební povolení
 • samostatný inženýring a TDI v rámci rekonstrukce areálu Strahov České radiokomunikace
 • projektová dokumentace pro získání dotace z programu Zelená úsporám
 • příprava realizace a technický dozor investora rekonstrukcí bytových a rodinných domů
 

2007 - 2009

 
 • činnost project managera ve společnosti CIMEX DEVELOPMENT s.r.o., především v předinvestiční fázi developerských projektů bytového a rezidentního charakteru v celkovém objemu téměř tisíc jednotek v Praze, Brně a Mariánských Lázních,
 • metodická činnost při přípravě a implementaci pravidel projektového řízení v developmentu
 

2007

 •  samostatná činnost project managera při přípravě investičních záměrů,
 • projektová činnost,
 • TDI
 

1996 - 2006

 • poradenská činnost ve stavebnictví, např. fa Harby s.r.o.
 • výstavba RD a technické infrastruktury v satelitním městečku „VČELNÍK“, Nová Ves pod Pleší, cca 40 objektů RD,
 • od roku 1997 Česká rozvojová společnost, a.s. předseda představenstva do roku 2004, dále člen představenstva – vedení projektu, tj. projektové přípravy, inženýringu, stavební přípravy a realizace investičních projektů bytové výstavby a související technické infrastruktury Roztoky u Prahy, Horoměřice, výstavba cca 100 rodinných domů a 11 bytových domů v letech 2000 – 2006, celkový objem cca 250 mil. Kč
 

1992 - 1996

 • spolumajitel, jednatel společností se zaměřením na zhotovování interiérů, výstavnictví, stavebně truhlářské a zámečnické práce
 • akce zaměřené na:
             - výstavnictví např. hlavní produkce komerčních výstav na výstavišti v Liberci
             - interiéry, stavebně truhlářské práce Grandhotel PUPP Karlovy Vary, lázeňský dům Radium-paláce Jáchymov, Hartigovský palác
             - filmová produkce
 

1990 - 1992

 
 • interní vědecký aspirant, ČVUT Praha, fakulta stavební